Hasící sprej GlaciAid MG-400 MK2

Stručný přehled
Vysoce výkonný hasící sprej s unikátním složením pro hašení všech typů hořlavin (třídy A, B, C, F, E, Li-ion akumulátory).
Skladem
Kód zboží: GAMG400MK2
 
Kusů:
435 Kč
 

Speciální hasící sprej GlaciAid MG-400 MK2 je opravdu univerzální a vysoce výkonný díky speciálnímu hasivu - premixu ABF s aditivy. Sprej se zásadně odlišuje vlastnostmi a účinkem od standardních hasících sprejů s hasivem pouze na bázi vody a pěnidla. Je určený pro bezpečnou likvidaci prakticky všech typů začínajících požárů v domácnostech, kuchyních, dílnách i dopravních prostředcích. Na rozdíl od práškových hasicích prostředků nezpůsobuje GlaciAid značné druhotné škody, pouze mírné znečištění v místě aplikace. Verze Mark 2 je navíc účinná při hašení lithium-iontových akumulátorů a baterií, při zachování všech hasebních schopností a vyjímečných vlastností první generace. Použité hasivo zabraňuje znovuvznícení hořlavin po aplikaci, což je výhoda zvláště při laickém použití běžnými uživateli.

Sprej je navržený a vyrobený v České republice s využitím komponent z EU.

Je schopný hasit tyto hořlaviny:

 • Třída A - Pevné hořlaviny (bytová zařízení, papír, guma, plasty, textil...)
 • Třída B - Kapalné hořlaviny (benzin, nafta, petrolej, ředidla, barvy, v menší míře i polární hořlaviny...)
 • Třída C - Plynové zařízení do provozního tlaku 3 bary (sporáky, vařiče...)
 • Třída F - Hořící tuky a oleje (fritézy, grily, trouby, mikrovlnné trouby..)
 • Třída E - Běžné elektrospotřebiče do provozního napětí 400V ze vzdálenosti 1 metru
 • Li - lithium iontové akumulátory a baterie

Aerosolový proud hasiva zvyšuje samotný výkon - hasivo je aplikováno ve formě jemného pěnového aerosolu s optimálním distribučním objemem. Díky technologii BOV (váček s hasivem uvnitř nádoby) je možné sprej používat ve všech polohách (i dnem vzhůru), což oceníte např. při hašení na hůře přístupných místech.

Technické informace:

 • Hasivo: premix ABF s aditivy.
 • Obsah hasiva: 400 ml / 415 g.
 • Hasivo je biologicky rozložitelné s minimálním dopadem na životní prostředí, vyhovuje normám EN
  PFOS a PFOA; splňuje nejpřísnější schválení pro bezpečnost, výkon a také celosvětové standardy jako
  UL, EN, ICAO a Lastfire.
 • Hmotnost kompletního obalu s víčkem a tryskou: 105 g.
 • Dostřik: 2 m.
 • Doba činnosti: 11 s.
 • Provozní teploty: -5°C až + 50°C.
 • Výtlačný plyn: vzduch 9 bar při 20°C.
 • Doba použitelnosti 2 roky zákonná záruka + 4 roky plná funkčnost. Sprej by však měl být díky použité technologii funkční i po 10 letech.
 • Datum výroby a šarže: viz dno nádoby.
 • Tvar hasícího proudu: aerosol, ve formě středně rozšiřujícího se kužele, distribuce cca 36ml/sec.
 • Sprej nepáchá zbytečné druhotné škody na nezasažených místech.
 • Hasí požární třídy: 2A, 13B, C do 3Bar, E do 400V, 5F, Li-ion aku.
 • Funkční v jakékoliv poloze.
 • Možnost přerušit hašení uvolněním tlaku na trysku.
 • Vyrobeno v České republice s využitím komponent z EU.
 • Ke spreji je možné stáhnou bezpečnostní list.

Použití hasícího spreje GLACI-AID MG-400 MK2:

Odstraňte krytku trysky. Stiskněte trysku a proud hasiva směřujte do ohniska požáru z minimální vzdálenosti 1 metru. Uvolněním trysky lze hašení kdykoliv přerušit, až do vyčerpání hasiva. Hasící sprej je použitelný ve všech polohách.

Ve vozidle doporučujeme umístit sprej v dosahu řidiče, ideálně v přihrádce u spolujezdce. Neumísťujte sprej na volné plochy ani na přímé sluneční záření.

TIP: Po kratším použití lze zjistit zbývající obsah hasiva jednoduchým převážením spreje (hmotnost obalu s tryskou je 105 g, hmotnost hasiva nového spreje je 415 g / 400 ml).