Prodloužená záruka

Na veškeré zboží z našeho eshopu se vztahuje záruční lhůta minimálně dva roky.

Na vybrané druhy zboží poskytujeme nad rámec svých zákonných povinností rozšířenou záruku za jakost. Rozšířenou zárukou se rozumí prodloužení záruční doby, resp. záruční doba, jejíž běh začíná po uplynutí zákonné záruční doby (tedy po uplynutí 24 měsíců od převzetí zboží zákazníkem) do uplynutí rozšířené záruční. Celková délka záruky (zákonná záruka + rozšířená záruka) je vždy uvedena přímo v popisu konkrétního zboží na našem eshopu. Celková délka záruky se obvykle pohybuje v rozsahu 5-10 let dle výrobce.

Podmínky pro uplatnění vad zboží v době rozšířené záruky:         

  • prodávající je povinen vyřídit reklamaci vady do 90 dnů od převzetí reklamovaného zboží
  • zákazník je povinen zboží k reklamaci v době rozšířené záruky dodat kompletní, nepoškozené, jinak takové zboží nemusí být k reklamaci přijato     
  • reklamace v rámci rozšířené záruky může být vyřízena opravou, certifikovanou opravou, případně výměnou za stejné, popřípadě kvalitativně lepší zboží. Způsob vyřízení reklamace je zcela závislý na vůli dodavatele či výrobce.     
  • po řádném vyřízení reklamace v době rozšířené záruky se záruční doba již neprodlužuje ani se neposkytuje záruka nová
  • ostatní nároky kupujícího, tzn. dodání nového zboží, sleva z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy jsou v rámci trvání rozšířené záruky vyloučeny

Upozornění: Uvedené záruční podmínky se netýkají výrobků, které byly použity v rozporu s návodem k použití, obzvlášť v případě vady vzniklé nevhodným zacházením, či jiným používáním, které bylo v rozporu s návodem k použití. Záruční podmínky se nevztahují na poškozením při dopravě a manipulaci či na běžné opotřebení výrobku (nebo jeho dílů), způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze na ni uplatnit reklamaci. Nárok na záruku nelze uplatnit v případě neoprávněného zásahu do výrobku kupujícím nebo třetí osobou.